ชวนเข้าวัด ไหว้พระ 9 วัดมงคล เสริมบุญรับปีใหม่

EDTguide แคมเปญ

ชวนเข้าวัด ไหว้พระ 9 วัดมงคล เสริมบุญรับปีใหม่

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

ที่ตั้ง : ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ทรงอาราธนาพระเถระมาประชุมและชำระพระไตรปิฎก ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดให้ขุดสระแล้วรื้อพระตำหนักเรือนไทยสามหลังแฝดและหอนั่งมาปลูกลงในสระเพื่อใช้เป็นหอไตร ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


ชวนเข้าวัด ไหว้พระ 9 วัดมงคล เสริมบุญรับปีใหม่

ชวนเข้าวัด ไหว้พระ 9 วัดมงคล เสริมบุญรับปีใหม่