ชวนเข้าวัด ไหว้พระ 9 วัดมงคล เสริมบุญรับปีใหม่

EDTguide แคมเปญ

ชวนเข้าวัด ไหว้พระ 9 วัดมงคล เสริมบุญรับปีใหม่

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

ที่ตั้ง : ถนนจักรพงษ์ ถนนถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วัดชนะสงคราม มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงแต่งตั้งพระราชาคณะฝ่ายรามัญเป็นผู้ดูแลเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรามัญในกองทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกชื่อวัดเป็นภาษามอญว่าวัดตองปุ ต่อมาทหารไทยมีชัยชนะต่อกองทหารข้าศึกจึงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดชนะสงคราม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


ชวนเข้าวัด ไหว้พระ 9 วัดมงคล เสริมบุญรับปีใหม่

ชวนเข้าวัด ไหว้พระ 9 วัดมงคล เสริมบุญรับปีใหม่