ชวนเข้าวัด ไหว้พระ 9 วัดมงคล เสริมบุญรับปีใหม่

EDTguide แคมเปญ

ชวนเข้าวัด ไหว้พระ 9 วัดมงคล เสริมบุญรับปีใหม่

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

ที่ตั้ง : ถนนเทศบาลสาย 1 เชื่อมต่อจากถนนประชาธิปกเชิง สะพานพุทธยอดฟ้า เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเก่าแก่ของคนจีนมาตั้งแต่อยุธยา สมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศที่ดินบริเวณบ้านและซื้อที่ดินรอบข้างเพื่อสร้างวัดแห่งนี้ในปี พ.ศ.2368 แล้วถวายให้เป็นพระอารามหลวง รัชกาลที่ 3 จึงได้พระราชทานนาม พร้อมกับทรงร่วมสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานขนาดใหญ่ โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นพระพุทธรูปใหญ่อยู่ริมแม่น้ำตามคติเดียวกับที่วัดพนัญเชิงที่กรุงเก่า ต่อมารัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "พระพุทธไตรรัตนนายก"

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


ชวนเข้าวัด ไหว้พระ 9 วัดมงคล เสริมบุญรับปีใหม่

ชวนเข้าวัด ไหว้พระ 9 วัดมงคล เสริมบุญรับปีใหม่