เที่ยว พัก สุดชิลล์ ไปได้ตลอดทั้งปี

EDTguide แคมเปญ

เที่ยว พัก สุดชิลล์ ไปได้ตลอดทั้งปี

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เชียงใหม่

ที่ตั้ง : อ.แม่แตง หมู่ 5 ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง,อำเภอเวียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม และจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่มเย็นสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณห้วยน้ำดัง ที่มีชื่อว่าทะเลหมอกที่งดงามยิ่ง เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมเป็นจำนวนมาก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมีเนื้อที่ประมาณ 782,575 ไร่ หรือ 1,252.12 ตารางกิโลเมตร

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


เที่ยว พัก สุดชิลล์ ไปได้ตลอดทั้งปี

เที่ยว พัก สุดชิลล์ ไปได้ตลอดทั้งปี