เที่ยว พัก สุดชิลล์ ไปได้ตลอดทั้งปี

EDTguide แคมเปญ

เที่ยว พัก สุดชิลล์ ไปได้ตลอดทั้งปี

ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง เชียงราย

ที่ตั้ง : ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสันติคีรี เดิมชื่อบ้านแม่สลองนอก เป็นชุมชนผู้อพยพจากกองพล 93 จากประเทศพม่าเข้ามาในเขตไทย นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาชมทิวทัศน์ที่สวยงาม สัมผัสอากาศเย็นสบายและวิถีชีวิตของชุมชนที่ยังคงยึดอาชีพปลูกชาและพืชผักเมืองหนาว

การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงราย ใช้ถนนพหลโยธิน เลยอ.แม่จันไปประมาณ 1 กม. บริเวณบ้านป่าซาง ตรงหลัก กม.ที่ 860 มีทางแยกซ้ายมือไปตามทางหลวงหมายเลข 1130 ต่อกับ 1234 อีกประมาณ 36 กม.จะถึงดอยแม่สลอง

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


เที่ยว พัก สุดชิลล์ ไปได้ตลอดทั้งปี

เที่ยว พัก สุดชิลล์ ไปได้ตลอดทั้งปี