EDTguide แคมเปญ

shell E20 อัมพวา รักเราไม่เก่าเลย

วัดบางกุ้ง

วัดบางกุ้ง

วัดบางกุ้ง (โบสถ์ในต้นไม้)

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ถนนราชบุรี-วัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที สมุทรสงคราม

วัดบางกุ้ง ตั้งอยู่ใกล้กับค่ายบางกุ้งแต่อยู่คนละฝั่งวันนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา สร้างราวปี พ.ศ. 2250-2300 เคยเป็นที่ตั้งค่ายรบโบราณตามประวัติศาสตร์ ความมหัศจรรย์ของวัดนี้คือ ตัวโบสถ์ของวัดจะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่สี่ชนิด คือ โพธิ์ ไทร ไกร และกร่าง ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ซึ่งแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมณีนิลหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อดำ โดยชาวบ้านแถวนั้นเชื่อกันว่าถ้าใครที่ได้มากราบไหว้สักการะหลวงพ่อดำในโบสถ์ปรกโพธิ์แห่งนี้จะแคล้วคลาด ปราศจากอุปสรรค์อันตรายทั้งปวงจากบารมีของหลวงพ่อ

การเดินทาง
จากตัวเมืองสมุทรสงคราม ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 325 (แม่กลอง-อัมพวา) ประมาณ 5 กิโลเมตร เลยวัดบางกะพ้อม ให้สังเกตทางแยกซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง (สะพานสมเด็จพระศรีีสุริเยนทร์) แล้วตรงไปอีก ถึงสามแยกให้เลี้ยวขวาตรงไปผ่านวัดภุมรินทร์ จนถึงสามแยก (มีวัดบางแคใหญ่อยู่ขวามือ) เลี้ยวขวาตรงไปผ่านวัดบางแคน้อย วัดปากน้ำ ข้ามสะพานคลองแควอ้อม จะเจอวัดบางกุ้ง

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


shell E20 อัมพวา รักเราไม่เก่าเลย

shell E20 อัมพวา รักเราไม่เก่าเลย