EDTguide แคมเปญ

shell E20 อัมพวา รักเราไม่เก่าเลย

ตลาดน้ำบางน้อย

ตลาดน้ำบางน้อย

ตลาดน้ำบางน้อย

ที่ตั้ง : ถนนปากคลองบางน้อย (วัดเกาะแก้ว) ต.กระดังงา อ.บางคนที สมุทรสงคราม

ตลาดน้ำเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี แต่ถูกลืมเลือนมานานหลายสิบปี ณ วันนี้ ตลาดน้ำบางน้อย ได้รับการฟื้นฟูจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบางน้อย และเปิดตลาดขึ้นอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2552 โดยมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรักษาสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวบางน้อยให้คงไว้ชั่วนิจนิรันดร์

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


shell E20 อัมพวา รักเราไม่เก่าเลย

shell E20 อัมพวา รักเราไม่เก่าเลย