ตะลุย เที่ยวที่สุดฮอตสถานที่ใกล้กรุง

EDTguide แคมเปญ

ตะลุย เที่ยวที่สุดฮอตสถานที่ใกล้กรุง

พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน

ที่ตั้ง : อ.บางปะอิน ต.ตำบลบ้านเลน อ.บางปะอิน อยุธยา

พระราชวังบางปะอิน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองในปี พ.ศ. 2175 และให้ขุดสระน้ำขึ้นกลางเกาะบางปะอิน สร้างพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ขึ้นริมสระ เมื่อกรุงฯ แตกจึงถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง จนถึงรัชกาลที่ 4 ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ และในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งต่างเพิ่มขึ้นอีกหลายองค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับ และออกว่าราชการในการเสด็จประพาสอยุธยา และใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


ตะลุย เที่ยวที่สุดฮอตสถานที่ใกล้กรุง

ตะลุย เที่ยวที่สุดฮอตสถานที่ใกล้กรุง