รวมแหล่งที่ดำน้ำดูปะการัง ท่องสวรรค์ใต้ท้องทะเล

EDTguide แคมเปญ

รวมแหล่งที่ดำน้ำดูปะการัง ท่องสวรรค์ใต้ท้องทะเล

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

ที่ตั้ง : อ.เกาะลันตา อ.เกาะลันตา กระบี่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ 134 ตารางกิโลเมตร หรือ 83,750 ไร่ ประกอบด้วยกลุ่มเกาะต่างๆ ในท้องทะเลอันดามันกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มเกาะรอก กลุ่มเกาะไหง กลุ่มเกาะห้า และกลุ่มเกาะลันตา นอกจากนี้ในบริเวณเกาะลันตายังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเล ชาวเลบนเกาะลันตาได้อพยพมาอยู่นานแล้ว มีอยู่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่เกาะหัวแหลม กับหมู่บ้านศาลาด่าน และที่หมู่บ้านหัวแหลมกลาง มีประเพณีที่สำคัญคือ ประเพณีลอยเรือ ซึ่งปีหนึ่งจะมี 2 ครั้ง

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


รวมแหล่งที่ดำน้ำดูปะการัง ท่องสวรรค์ใต้ท้องทะเล

รวมแหล่งที่ดำน้ำดูปะการัง ท่องสวรรค์ใต้ท้องทะเล