Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

EDTguide แคมเปญ

Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

วัดม่วง อ่างทอง

วัดม่วง อ่างทอง

วัดม่วง อ่างทอง

ที่ตั้ง : ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง

วัดม่วง มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระอุโบสถล้อมรอบด้วยกลีบบัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในมีรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ มีแดนเทพเจ้าไทย แดนนรก แดนสวรรค์ และแดนเทพเจ้าจีน ซึ่งมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ มีรูปปั้นแสดงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามไทย-พม่า ที่เมืองวิเศษชัยชาญ และสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของดีเมืองอ่างทองได้ด้วย

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย