Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

EDTguide แคมเปญ

Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

วัดธรรมิกราช

วัดธรรมิกราช

วัดธรรมิกราช อยุธยา

ที่ตั้ง : ถ.อู่ทอง ตรงข้ามกับพระราชวังโบราณ อ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา

สร้างในสมัยอโยธยา ก่อนจะสถาปนากรุงศรีอยุธยา โดยพระยาธรรมิกราชพระราชบุตรพระเจ้าสายน้ำผึ้งโปรดเกล้าฯให้สร้างวัดนี้ขึ้น เดิมชื่อ "วัดมุขราช"แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น วัดธรรมิกราช ตอนนี้เหลือแต่เพียงซากโบสถ์วิหารและเจดีย์สิงห์ล้อม พระเจดีย์สิงห์ล้อม อยู่ด้านหน้าวิหาร องค์พระเจดีย์เป็นทรงลังกาหรือรูประฆังคว่ำ ตั้งอยู่บนฐานจตุรัสยาวด้านละ 23 ม. มีบันไดนาคเตี้ยๆเดินขึ้นสู่องค์เจดีย์ ทั้งสี่ด้าน ที่พิเศษคือมีสิงห์โผล่ออกจากรอบฐานพระเจดีย์ ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม ไม่มีหัวมีแต่ลำตัว

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย