Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

EDTguide แคมเปญ

Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

วัดธาตุ ขอนแก่น

วัดธาตุ ขอนแก่น

วัดธาตุ ขอนแก่น (วัดพระธาตุ)

ที่ตั้ง : ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

วัดพระธาตุ (วัดธาตุ) เป็นวัดเก่าแก่ ในขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. 2332 เป็นวัดประจำตระกูลของเจ้าเมืองขอนแก่นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นภายในวัด คือ องค์พระธาตุ ที่สวยงาม โดดเด่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ วัดธาตุ นั่นเอง

การเดินทาง
จากนครราชสีมา วิ่งบนถนนเส้นมิตรภาพ มุ่งหน้าไปขอนแก่น ตรงไปเรื่อยๆ จนผ่านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตขอนแก่น ให้เตรียมชิดขวา เพื่อเข้าถนนเหล่านาดี ตรงไปเรื่อยๆ จนเจอสี่แยกที่ตัดถนนกลางเมือง ให้ตรงไปจนสุดทางแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงไปเรื่อยๆ จะพบวัดธาตุอยู่ทางด้านซ้ายมือ

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย