Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

EDTguide แคมเปญ

Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย น่าน

ที่ตั้ง : บ้านเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน น่าน

สันนิษฐานว่ามีอายุใกล้เคียงกับพระธาตุแช่แห้ง จากบนยอดเขาจะมองเห็นตัวเมืองน่านและพระธาตุแช่แห้งได้อย่างชัดเจน ลักษณะเจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูนทั้งองค์ มีศิลปะแบบพม่าผสมล้านนา

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย