Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

EDTguide แคมเปญ

Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

ที่ตั้ง : บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน อ.บางปะอิน อยุธยา

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร รัชกาลที่ 5 โปรดให้สร้างขึ้นเลียนแบบโบสถ์ฝรั่งเมื่อ พ.ศ. 2421 เพื่อประกอบศาสนกิจ ซึ่งเสมือนเป็นวัดหลวงที่เคียงคู่กับพระราชวังบางปะอิน พระอุโบสถวัดนี้งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอทิก ลักษณะเด่น คือ มียอดแหลมสูง ผนังพระอุโบสถประกอบด้วยกระจกสี เพื่อให้แสงผ่าน เข้ามาเป็นสีต่าง ๆ พระประธานออกแบบโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิฐวรการ มีนามว่า "พระพุทธนฤมลธรรมโวภาส" ปางสมาธิประทับในซุ้มเรือนแก้ว หน้าตักกว้าง 22 นิ้ว สูงจากรากฐานพระรัศมี 36 นิ้ว

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย