Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

EDTguide แคมเปญ

Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง : ในบริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม อ.หนองพอก ร้อยเอ็ด

เป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งตัวองค์พระธาตุได้แบ่งเป็น 5 ชั้น และได้ตกแต่งลวดลายงามวิจิตรของศิลปะยุคใหม่และยุคเก่าผสมเป็นศิลปะร่วมสมัยที่หาดูได้ยาก พระมหาเจดีย์ชัยมงคลนี้ตั้งอยู่ในบริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย

Beautiful Temple รวมวัดสวยระดับท็อปในเมืองไทย