10 ที่บอกรัก กับ 10 ที่ ขอแต่งงาน

EDTguide แคมเปญ

10 ที่บอกรัก กับ 10 ที่ ขอแต่งงาน 10 ที่บอกรัก 10 ที่ขอแต่งงาน

จุดชมวิวหยุนไหล

จุดชมวิวหยุนไหล

จุดชมวิวหยุนไหล ปาย

ที่ตั้ง : อาคารศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน หมู่บ้านสันติชล อ.ปาย แม่ฮ่องสอน

จุดชมวิวหยุนไหล เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งช่วงเวลาที่สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้นั้นคือในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เวลา 05.00 - 08.00 น. และสามารถมองเห็นภาพทิวทัศน์ของเมืองปายที่เบื้องล่างได้ทั้งเมือง การเดินทางไปที่จุดชมวิวแห่งนี้จะต้องไปขึ้นรถสองแถวที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน หมู่บ้านสันติชลจะสะดวกที่สุด เนื่องจากเส้นทางเป็นถนนลูกรัง มีความลาดชัน และแคบมาก ต้องใช้ความชำนาญของคนในพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

การเดินทาง
จากตัวเมืองปาย เดินทางไปที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน หมู่บ้านสันติชล จากนั้นขึ้นรถสองแถวต่อไปอีก 3 กิโลเมตร

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม10 ที่บอกรัก


10 ที่ขอแต่งงาน

10 ที่บอกรัก กับ 10 ที่ ขอแต่งงาน