10 ที่บอกรัก กับ 10 ที่ ขอแต่งงาน

EDTguide แคมเปญ

10 ที่บอกรัก กับ 10 ที่ ขอแต่งงาน 10 ที่บอกรัก 10 ที่ขอแต่งงาน

ผาแต้ม

ผาแต้ม

ผาแต้ม อุบลราชธานี

ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม อุบลราชธานี

ผาแต้ม มีภาพเขียนสียาวกว่า 180 เมตร เต็มผืนหน้าผาหินทรายที่สูงชัน เล่าเรื่องราวในอดีตผ่านงานจิตรกรรมสีโบราณที่ยาวที่สุดในโลกกว่า 300 ภาพ อันเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่า 3,000 ปี และเป็นจุดชมพระอ าทิตย์ขึ้นก่อนใคร

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม10 ที่บอกรัก


10 ที่ขอแต่งงาน

10 ที่บอกรัก กับ 10 ที่ ขอแต่งงาน