10 ที่บอกรัก กับ 10 ที่ ขอแต่งงาน

EDTguide แคมเปญ

10 ที่บอกรัก กับ 10 ที่ ขอแต่งงาน 10 ที่บอกรัก 10 ที่ขอแต่งงาน

ภูชี้ฟ้า

ภูชี้ฟ้า

ภูชี้ฟ้า เชียงราย

ที่ตั้ง : บ้านร่มฟ้าทอง ต.ปอ อ.เทิง เชียงราย

วนอุทยานภูชี้ฟ้าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว มีลักษณะภูมิประเทศเป็นยอดเขาสูงในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จุดสูงสุดคือ บริเวณจุดชมวิวยอดภูชี้ฟ้า ภูชี้ฟ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ทุก ๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัดมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ภูชี้ฟ้า เป็นจุดชมทิวทัศน์ จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดของเชียงราย อยู่ห่างจากดอยผาตั้ง 25 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า จึงเป็นที่มาของชื่อ ภูชี้ฟ้า ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,628 เมตร หน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว บนยอดภูชี้ฟ้าเป็นทุ่งหญ้ากว้าง นับเป็นจุดชมวิวที่ไม่ต้องเดินเท้าในระยาทางไกลๆ เหมือนภูอื่นๆ ในประเทศไทย

การเดินทาง
ใช้เส้นทางเชียงราย-เทิง ระยะทาง 64 กิโลเมตร และจากเทิง-ปางค่า ระยะทาง 24 กิโลเมตร จากนั้นเป็นทางลูกรัง ถึงภูชี้ฟ้าระยะทาง 19 กิโลเมตร หรือใช้เส้นทาง 1021 เทิง-เชียงคำ ระยะทาง 27 กิโลเมตร ก่อนถึงเชียงคำ 6 กิโลเมตร

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม10 ที่บอกรัก


10 ที่ขอแต่งงาน

10 ที่บอกรัก กับ 10 ที่ ขอแต่งงาน