dream destinations 2015 กาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป

EDTguide แคมเปญ

dream destinations 2015 กาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป

ป่าสนวัดจันทร์

ป่าสนวัดจันทร์เอื้อเฟื้อภาพจาก : blogger hooknoi

ป่าสนวัดจันทร์ เชียงใหม่ (ป่าสนเจ็ดสี)

ที่ตั้ง : อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่

ป่าสนเจ็ดสี กับโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สัมผัสดินแดนสุดแสนโรแมนติคแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตื่นตากับป่าสนธรรมชาติอันกว้างใหญ่กว่าแสนไร่ และถือเป็นป่าสนผืนใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


dream destinations 2015 กาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป

dream destinations 2015 กาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป