dream destinations 2015 กาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป

EDTguide แคมเปญ

dream destinations 2015 กาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป

วัดพระธาตุผาแก้ว

วัดพระธาตุผาแก้ว

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว (วัดพระธาตุผาแก้ว)

ที่ตั้ง : หมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เริ่มก่อสร้างราวปลายปี 2547 โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวาย เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ผาซ่อนแก้ว อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีภูเขาสูง ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบล้อมบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม มีถ้ำอยู่บนยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านหลายคน เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่มงคลและศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นที่มาของชื่อ "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สอนปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ว่าเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจ ความดับทุกข์ การเข้าถึงมรรคและพระนิพพาน พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว เป็นที่วิเวกสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสมาธิ ดังนั้น สถานที่แห่งนี้จึงสร้างให้เหมาะกับเหตุปัจจัย ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จะช่วยน้อมนำมาสู่ธรรมชาติภายในของตนเอง

การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านจังหวัดสระบุรีแล้วตรงไป เมื่อถึงแยกวังชมภู ให้เลี้ยวขวาไปทางไร่กำนันจุล ตรงไปจนถึงทางเลี่ยงเมืองที่จะไปพิษณุโลก เลยปั๊มคาลเท็กซ์แล้วเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไป ผ่านแยกทับเบิก เมื่อถึง อบต.แคมป์สน เลี้ยวขวาตรงไปแล้วเลี้ยวขวาอีกครั้งจะถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

รายละเอียดและแผนที่ / ดูภาพเพิ่มเติม


dream destinations 2015 กาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป

dream destinations 2015 กาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป